Post IAS Symposium 2019

Van 21 juli tot en met 24 juli vindt de IAS Conference on HIV Science plaats in Mexico City, Mexico. Tijdens deze conferentie worden belangrijke thema’s rondom hiv geagendeerd en besproken.

Het Post IAS Symposium wordt georganiseerd om Nederlandse professionals die werkzaam zijn in het hiv/ aids veld - en niet in de gelegenheid zijn de IAS Conference bij te wonen - toch hierover te informeren. Tijdens het symposium worden de hoogtepunten van de IAS Conference besproken en wordt er toelichting gegeven op wat dit voor een betekenis heeft voor de betrokkenen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit medische professionals, artsen in opleiding, beleidsmakers, programmamedewerkers, hiv-verpleegkundigen, GGD-onderzoekers, hiv-behandelaren, medewerkers van de Hiv Vereniging en andere professionals betrokken bij de behandeling van hiv.

Het symposium biedt de unieke mogelijkheid om in één middag een compleet overzicht te krijgen van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en informatie over de huidige stand van zaken, bedreigingen én kansen voor de hiv/ aids bestrijding.