Post CROI Symposium 2020

Omdat alle medisch specialisten, onderzoekers, hiv-behandelaren en andere belangstellenden van het Post CROI Symposium 2020 momenteel druk bezig zijn met het bestrijden en het indammen van de COVID-19 epidemie is besloten het symposium geen doorgang te laten vinden.

Het Organiserend Comité hecht echter wel waarde aan de invloeden die de klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van hiv op de Nederlandse praktijk hebben. Daarom hebben zij besloten om drie online presentaties aan te bieden. Als de situatie rondom COVID-19 het toelaat wordt, op een nader te bepalen datum, een Webinar georganiseerd. Tijdens deze virtuele Q&A paneldiscussie worden alle ingediende vragen beantwoord en besproken.

Diegenen die zich inmiddels geregistreerd hebben voor het Post CROI Symposium, worden snel geïnformeerd over de restitutie van de deelnamekosten.