Post CROI Virtueel 2020

Omdat alle medisch specialisten, onderzoekers, hiv-behandelaren en andere belangstellenden van het Post CROI Symposium 2020 druk bezig zijn met het bestrijden en het indammen van de COVID-19 epidemie is besloten het symposium geen doorgang te laten vinden.

Het Organiserend Comité hecht echter wel waarde aan de invloeden die de klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van hiv op de Nederlandse praktijk hebben. Daarom hebben zij besloten om drie online presentaties plus een Webinar aan te bieden. Tijdens deze virtuele Q&A paneldiscussie worden alle ingediende vragen beantwoord en besproken.


Due to the fact that all medical specialists, researchers, HIV practitioners, and other participants from Post CROI workshop are currently involved in the fight against the COVID-19 pandemic, we will not hold the Post CROI symposium as scheduled.

The Organizing Committee has decided to offer three online presentations and a webinar to our POST CROI participants. All questions submitted will be answered and discussed during this virtual Q&A panel discussion

Those who have already registered for the Post CROI Symposium will be informed about the status of their registration and/or refund as quickly as possible.