Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het overkoepelende Accreditatie Bureau Algemene Nascholing voor alle BIG-erkende specialisten en het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (KVV).

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals | Scholing hiv/aids, infectieziekten en preventieve zorg, justitiële verpleegkunde, kinderverpleegkunde, longverpleegkunde, seksuele gezondheid;
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register | Scholing verpleegkundig specialisten;
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) | Nascholing interne geneeskunde;
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) | Nascholing Kindergeneeskunde;Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) | Nascholing Medische Microbiologie;
  • Openbaar apothekers (OA) | Scholing vakinhoudelijk OA;
  • Ziekenhuisapothekers (ZA) | Cursus ZA